Home

WWW.DX7.nl/Algoritme

Algoritme

Welk algoritme voor welk geluid ...

We gaan een praktische benadering aan.

Klankbepaling ...

Maak eerst op of het een samengestelde klank is of niet. Bij een samengesteld geluid, dient men ook de klankbron op de DX7 als samengesteld te kiezen.
Neem dan algoritmes met meerdere carriers. Bepaal ook de complexiteit van elke bron, zodat u kunt vaststellen hoeveel modulators ieder carrier nodig zal hebben.

Perfectie ...

De complexiteit van een geluid is relatief, in die zin dat men naar perfectie streeft of niet bij het imiteren.

Geluidsvariaties ...

Bepaal eerst de geluidsvariaties, dit kan met een carrier en een modulator.
Onthoudt deze klankmogelijkheden zo goed mogelijk, dit kun u beter doen door deze te vergelijken met gekende klankspectrum.

Tabel ...

Maak een tabel op van de gebruikte algoritmes bij de verschillende instrumenten.

Studie in 4 groepen ...

Maak een kleine studie van de in vier groepen onderverdeelde algoritmes. Deze komen ruwweg overeen met de algoritmes op bijgaande figuren.
Die afgebeelde algoritmes vertonen dan ook bepaalde mogelijkheden in het klankbeeld. We zullen deze even globaal overlopen.

1 ...

Dit algoritme zal de meest complexe klanken kunnen weergeven. We noemen dit de serie - algoritmes, om de eenvoudige reden dat de operators in serie staan.
Operator 3 wordt door operator 4 gemoduleerd, dit gebeurd hier dus nog met een sinus.

Operator 3 moduleert operator 2 met zijn golfvorm, welke reeds uit zijn sinusvorm werd gebracht door operator 4.
Dus operator 2 wordt gemoduleerd door alle harmonische, welke in de golfvorm van operator 3 voorkomen. Dit geeft dus reeds een zeer complex geluid.
Door die golfvorm wordt uiteindelijk de carrier of operator 1 gemoduleerd.

2 ...

Deze algoritmes noemen we parallel - algoritmes, omdat de modulators alleen een carrier moduleren.
We krijgen hier de som van de som en de verschilfrequenties van iedere modulator met die ene carrier.
vergelijk dit even met de klankmogelijkheden van de algoritme 5 en 6 waarbij u alle carriers op dezelfde frequentie zet.
Daarbij komen nog de som en verschilfrequenties van de modulators onderling met die carrier.

3 ...

Deze vorm van algoritmes geven reeds een veel eenvoudiger klankbeeld. Een modulator be´nvloedt drie carriers. Ook dit algoritme kunt u vergelijken met de
klankmogelijkheden van algoritme nr. 5 en 6 maar dan met de modulators op eenzelfde frequentie.
Het geluid zal hier bestaan uit de som van de som en verschilfrequenties van de carriers en de modulator.

4 ...

De laatste vorm van algoritmes is de meest eenvoudige. Hier staan alle carriers in niet gemoduleerde toestand. Het geluid wordt dus enkel bepaald door een aantal sinussen.

Tot slot ...

Op de DX7 komt u deze algoritmes meer in gecombineerde vorm tegen. Dit maakt het moeilijker, maar als u de gevraagde studie maakt, zult u heel wat meer inzicht krijgen.
U moet er iets voor doen, wilt u iets bereiken.