Home

WWW.DX7.nl/Geluid

Zelf geluiden produceren

Hoe een geluid na te bootsen ? ...

Om een geluid te imiteren, dient men eerst een perfecte analyse te maken.
Dient men dit enkel gehoormatig te doen, dan wordt het wel moeilijker.
Enkele tips !

Nabootsing met de stem ...

Boots de klank met uw eigen stem zojuist mogelijk na. Op die manier krijgt u reeds een indruk, door de fysische gewaarwording, wat er in het geluid aan variaties aanwezig is.

Herkenning ...

Vergelijk het geluid met een reeds bestaande en gekende klank. Indien de gelijking groot is, kan men zich veel op dit geluid baseren.

Ontrafeling ...

Ontrafel het geluid betreffende de verscheidenheid aan modulatiebronnen. Ik bedoel hier de laag- frequentie, dus niet frequentie - modulatie. Maak hier duidelijk onderscheid, tussen laagfrequente zwevingen en laagfrequente modulaties. De omhullende wordt apart gehouden, doch dient men rekening te houden met de modulaties op het volume. Daarmee bedoel ik, dat je dient te weten, of het geluid in volume enkel door de envelope ( is omhullende ) of ook met bijvoorbeeld een L.F.O. wordt gevarieerd.

Bron ...

Bepaal het aantal bronnen, indien het een samengesteld geluid is, en bepaal voor elke bron de toonhoogte, klankkleur enz, behandel dus elke bron apart !

Ruismodulatie ...

Bepaal de hoeveelheid ruismodulatie. Het zal echter niet makkelijk zijn om op de DX7 een ruis te produceren zoals die in het geluid meestal voorkomt. Dit is een veelvoorkomend en groot gebrek aan digitale synthesizers.
Ruis komt zeer veel voor in geluiden, soms op een niet makkelijk te herkennen, maar daarom niet minder belangrijke factor.
Bij blaasinstrumenten is de ruis mede bepalend voor volume modulatie !
Bij strijkinstrumenten vormt de ruis een een modulatiefactor op het volume en de toonhoogte.
Bij percussie - instrumenten variŽren de ten gehore gebrachte frequenties, met zulk een toevalligheid, dat ze door ruis gemoduleerd lijken. We kunnen ruis dan ook veelvuldig toepassen bij imitatie van percussie - instrumenten.
Het terugvinden van de ruisfactor in een geluid dient met grote aandacht te geschieden, zeker bij percussieklanken, welke meestal van korte duur zijn. Let steeds op het feit of ruis in het geluid voorkomt als ruis of modulatiefactor
of beiden.
Nogmaals, ruis kan het geluid dikwijls tot zijn perfectie brengen bij imitaties !

Handig ...

Om u te helpen wanneer een geluid waar te nemen is, waarin een zeker aantal frequenties voorkomen, variŽrend of niet, welke men wil analyseren, kan men dit geluid met de stem zoveel mogelijk nabootsen.
Doet men dit hoorbaar samen met het geluid, dan kan men reeds vaststellen, dat het geluid samen met de stem lijkt te verluiden. Dit geschiedt door het vergroten van de frequentievolumes die over een komen, wat nog steeds logisch is. (1+1=2) . Nu kunt u dit ook bereiken d.m.v. een sinus toon die u laat variŽren, samen met het geluid. Beluister dan zeer aandachtig, wanneer u een versterking in een bepaalde geluidsfacet waarneemt.
Doe dit tot u ieder geluidfacet op deze wijze hebt versterkt en onthoudt telkens de toonhoogte van de sinus op die momenten.
Stel dan al deze sinussen in op het gewenste volume, dit zal reeds een sterke benadering van het geluid geven.
Deze werkwijze vergt wel zeer aandachtig toehoren !

Beweging ...

De omhullende of het volumeverloop van het geluid, is gemakkelijk terug te vinden door het in een fysische beweging om te zetten.
Laat de hand meebewegen op dit verloop, zo onthoudt u gemakkelijk de beweging van het volume ( U kunt ook de uitslag van de luidsprekerconus in 't oog houden, doch dit is een afrader).
Teken dit uit op papier en verdeel ze in de parameters die op de DX7  terug te vinden zijn.

Voorstelling ...

Analyseer steeds de geluidsbron in haar fysische hoedanigheid ! Het vel van een basdrum is groter dan van een snaredrum,
dus de klank van een basdrum zal meer tijd nodig hebben om uit te deinen.