Home

WWW.DX7.nl/Output Levels

Hoe regel ik de output levels ?

Niet gemoduleerde carriers ...

De output levels van niet gemoduleerde carriers bepalen enkel het volume van de klank.

Gemoduleerde carriers ...

Wanneer de output levels van de reeds gemoduleerde carriers worden gevarieerd, zal het volume veranderen en de klankkleur.
Dit wordt alsnog verklaard: De klankkleur wordt bepaald door de mate waarin de carrier door de modulator be´nvloedt wordt ( en uiteraard ook de golfvorm van de modulator, doch dit laten we hier achterwege ) . Hoe groter het volume van de modulator is t.o.v. de carrier hoe meer de carrier in in de frequentie zal variŰren.
M.a.w. des te breder de zijbanden zullen worden ( zijbanden zijn die verzameling aan sinusgolven, welke ontstaan boven en onder de carrierfrequentie, door de modulatie.)
Dus wanneer men de verhouding van volumes van de carrier en de modulator verandert,zal zich dit in de klank weerspiegelen en naargelang welk volume men varieert ook in het uitgangsvolume.

Formule ...

De hiervoor verklaarde verhoudingscarrier modulator-, zullen we voor de duidelijkheid in een formule weergeven: C: m. Deze verhouding geeft dus weer of een klank al dan niet rijk aan harmonische zal zijn.
Let wel we hebben het hier over de volumes van de carrier en modulator.

Klankkleur ...

De klankkleur bij frequentiemodulatie wordt bepaald door de grootte van de modulatie en de frequenties van de carrier en de modulator.
We zullen de klankkleur als een harmonisch spectrum behandelen.

Harmonische ...

De harmonische welke in het spectrum voorkomen, worden bepaald in hoeveelheid, door het volume waarmede men moduleert en worden bepaald in hun harmonisch verband, door de frequenties van de carrier en de modulator. Er volgt dus nog een tweede bewerking die het geluid ondergaat, namelijk : c:N.m. Deze verhouding geeft dus het verband dat door de harmonische wordt gevormd weer. N vormt hier een geheel getal (+/- 1,2,3,4, enz. ...) dat met de modulatorfrequentie wordt vermenigvuldigd.