Home

WWW.DX7.nl/Level scaling

Level scaling

Het regelen van de keyboard level scaling ...

We vertelden reeds hoe het klankspectrum geregeld wordt, nl door instelling van de oscillatoren en de envelopes die daarbij horen.
Het regelen van een keyboard level scaling, is een extra mogelijkheid.

Klankkleur

Bepaalde klanken bezitten een rijker spectrum variŰrend bij het toonhoogte- verloop. Ze klinken b.v. dof, in het laag audio spectrum en scherp in het hoog spectrum. Dit is dus een variatie in klankkleur !

Modulatie

Zoals u reeds weet, wordt de klankkleur bepaald door de hoeveelheid modulatie. Zonder modulatie vormt de carrier enkel een sinustoon, wat overeenkomt met een harmonische.
Moet een klank op een bepaalde toonhoogte doffer klinken (minder harmonisch ) dan dient de modulatie vermindert te worden. De omgekeerde werking geschied bij het scherper klinken.
Minder modulatie komt in praktijk overeen met minder be´nvloeding van een modulator op zijn carrier.
Indien dus het uitgangsniveau van de modulator wordt vermindert of vermeerdert, daar waar de klank betreft, wat betreft zijn overeenstemmende toonhoogte, doffer of scherper dient te klinken, kan het benodigde resultaat bekomen worden.
Dit geschiedt d.m.v. keyboard level scaling !

De Praktijk ...

In de praktijk gaat dit als volgt, controleer welke modulatoren er in modulatiesterkte verminderd of vermeerdert dienen te worden . Regel daarvoor eerst het output level van die modulatoren, doe dit op de plaats van het keyboard welke overeenstemt met de toonhoogte die doffer of scherper moet klinken. Gebruik hier steeds de laagst en hoogst mogelijke toon ( toets ) Onthoudt de klank wanneer deze op zijn best overeenstemt met het gewenste resultaat. Plaats het output level terug in zijn originele stand.

Werkwijze

Indien de mate van be´nvloeding, door de modulator, enkelzijdig dient geregeld te worden d.w.z. ofwel naar het laagtoegaand ofwel naar het hoog toegaand audio spectrum vermindert of vermeerdert de modulatie, kan men volgende werkwijze aanwenden.
Zet de k.l.s. depth regeling van ofwel de linker ofwel de rechter curve op dat niveau, overeenkomstig het verschil met het originele output level en de gevonden modulatiediepte.
Plaats nu het breakpoint, daar waar de modulatieverandering dient in te gaan. Verder aanpassingen geschieden voor de andere modulatoren tot het te onthouden resultaat werd bekomen.
Indien de modulatoren aan de rechter en linkerzijde aangepast moeten worden, wend dezelfde werkwijze aan. Doch hier moet men rekening houden met twee te regelen zones, waardoor het breakpoint op die plaats dient te komen, welke overeenkomt met een gemiddelde waarde.