Batterij

Elke Yamaha DX7 en DX7s model heeft een lithium batterij die nodig is om het interne geheugen op spanning te houden als de stroom is uitgeschakeld. De batterij heeft een levensduur van drie tot zes jaar. Dit is afhankelijk van hoe lang het instrument is gebruikt tijdens die periode. Als de batterij bijna leeg is het aan te bevelen om deze te vervangen, omdat deze anders uit elkaar kan vallen en zelfs giftige stoffen kan laten lekken in het dure ‘moederboard’.

Download op DX7.nl de handleiding om de batterij te vervangen.

Programmeren

Een praktische gids om zelf geluiden te programmeren op een DX7.
Over modulatie, frequentie herkenning, oscillatie en

Output levels

De outputs levels van niet gemoduleerde carriers bepalen enkel het volume van de klank.

Level scaling

Het regelen van een keyboard level scaling, is een extra mogelijkheid.
Bepaalde klanken

Algoritme

Samengestelde klank of niet.
Bij een samengesteld geluid, dient men ook de klankbron op de DX7 samengesteld te kiezen

Home

WWW.DX7.nl/test

DX7 Test

MOGEN WE U EROP ATTENT MAKEN DAT AAN HET DOORLOPEN VAN HET TESTPROGRAMMA RISICO'S VERBONDEN ZIJN!

VOORAL BIJ HET UITTESTEN VAN DE RAM CARTRIDGE'S.
U ZOU GELUIDEN KUNNEN VERLIEZEN.

Yamaha DX7 test

Stap 1
start met het ingedrukt houden van de function - switch, terwijl
achtereenvolgens switch 16 en 32 ingedrukt gehouden moeten worden
In de display verschijnt dan 'TEST MODE ENTRY - ARE YOU'.
Stap 2
test 1
Druk nu de yes - switch toets in. Dit is het eerst testprogramma.
De DX7 zal een sinusvormige toon van 440Hz weergeven.
De envelope generators, de operators en de verschillende
volume - controllers kunnen nu worden getest.
Het maximum volume is -10dB. Dit als alle functies goed werken.
Stap 3
test 2
Na een tweedemaal de yes - switch functie in te drukken, stappen we over over naar het volgende testprogramma . Bij deze lichten alle segmenten van de LCD_en LED - display achtereenvolgens op.
Men kan dus zien of er een segment niet of wel functioneert.
Stap 4
test 3
Een derde druk op de yes - switch geeft ons het derde testprogramma.
De schakelfuncties van de groene drukvlakken 1 tot en met 32 in oplopende volgorde worden nagekeken, waarna de
cijfers 33 tot en met 40 de schakelaars links van de display behandelen.
De volgorde dient eveneens oplopend gevolgd te worden.
Telkens nadat een schakelfunctie gecontroleerd is, duidt het display de volgende in te drukken schakelaar aan.
Wanneer een schakelfunctie defect is, kan het derde programma niet verder afgewerkt worden.
Indien de volgorde niet gerespecteerd wordt zal de display,
'ERROR SEE LED' weergeven.
Stap 5
test 4
De vierde test verschijnt na een vierde druk op de yes - switch toets.
Deze geeft een keyboardtest weer. De achtereenvolgend in te drukken toetsen worden in de display weergegeven. Indien deze volgorde niet gerespecteerd wordt,of een van de toetsen is stuk dan duidt het display 'KDB ERROR' aan.
Stap 6
test 5
Voor test vijf druk je weer op de yes - switch. Deze geeft een analoog -digitaal conversie test en wel voor de controllers die deze conversie (omzetting naar digitale informatie) ondervinden.
De aftertouch van alle toetsen, de pitch en modulation wheels,  de modulatie van de footcontroller en de breathcontroller.
De middenstand van het pitchwheel moet gelijk zijn aan 50, terwijl de andere controllers gaan van 1 of 2 tot 99.
Stap 7
test 6
Is bruikbaar voor een ROM - cartridge test.
Deze vertoond zijn nut enkel bij het gebruik van een reeds defecte rom cartridge.
Indien de rom cartridge in normale werkomstandigheid goed functioneert hoeft deze test niet uitgevoerd te worden.
Stap 8
test zeven
Dit is een RAM - cartridge test, welke het inlezen van de gebruikte ram - cartridge bevestigd of deze correct of niet correct werken.
Voordat men van test zes naar test zeven overschakelt dient men een ram - cartridge te monteren.
Bij het overschakelen naar test zeven zal in het display 'WRITE OK' verschijnen bij een goede werking.
'WRITE ERROR' verschijnt bij een slechte montage van de ram cartridge , of een slechte werking ervan.
In de ram cartridge zijn elektronische geheugens ingebouwd. deze worden EEPROM'S genoemd, oftewel electrically erasable programmable read only memory.
In ieder cartridge bevinden zich twee van deze EEPROM'S. Bij deze test wordt er een digitale code ter grote van een byte in elk EEPROM ingelezen en weer uitgelezen.
Dit gebeurd op een vooraf bepaalde plaats (adres), welke niet behoort tot die van het 'klanken geheugen'.
er worden dus geen klanken weggevaagd, ook al staat de memory - protected uitgeschakeld.

HET TERUGSCHAKELEN VAN EEN TEST,NAAR DE VORIGE OF VOLGENDE,KAN, ZOALS U MISSCHIEN AL GEMERKT HEBT, DOOR EEN DRUK OP DE +1/yes - toets of de -1/no - toets.
Stap 9
test 8
Let op bij test 8 kan het geheugen wel leeggemaakt worden!
Deze test bevestigd het in en uit lezen van de RAM -CARTRIDGE.
Deze test kan echter alleen geschieden met de cartridge -  memory - protect schakelaar op de 'uit' stand.
Er wordt een digitale code in de EEPROM's geschreven, welke dus alle voorgaande informatie wegvaagt!
Voor deze test begint zal het display 'TEST 8CRT RW' weergeven worden. Wanneer men dan op de groene voice -switch 1 drukt zal het testprogramma 'JUST CHECK' aantonen.
Als de RAM - cartridge - memory - protect - switch aan staat zal na enkele seconden 'WRITE ERROR' of 'EEPROM ERROR' aangeduid worden.
Staat deze af dan zal na ongeveer een minuut 'EEPROM OK' verschijnen, indien de RAM cartridge goed functioneert.
Er is dan informatie ingelezen en wederom uitgelezen,zodat alle vorige informatie verdwenen is.
NB WIL MEN DEZE TEST OVERSLAAN DAN DRUKT MEN NA TESTPROGRAMMA 8 OPGEROEPEN TE HEBBEN VOOR EEN TWEEDEMAAL OP DE YES - SWITCH KNOP.
Stap 10
test 9
Dit is de RAM - cartridge test welke het ingebouwde geheugen controleert.
Bij deze test wordt er informatie in het inwendig geheugen ingelezen en wederom uitgelezen.
De informatie van de achtste test wordt hier dus eveneens weggevaagd.
Dit wel te verstaan na een druk op de groene voice - switch 1.
De testprocedure kan op drie verschillende wijze geschieden.

1Met een ram cartridge en memory protect uitgeschakeld.
2Zonder ram cartridge
3Met een ram cartridge en memory protect schakelaar ingeschakeld.


PROCEDURE 1
Na het indrukken van de groene voice switch 1 knop zal 'UNDERWRITING' aangeduid worden.
Dit gedurende het in en uitlezen van de ram.
Daarna wordt, een fractie van een seconde, 'RAM OK' aangetoond, gevolgd door 'COMPLETED'.
Dit in geval er geen defect te bespeuren viel.
Bij deze testprocedure zal de informatie, welke in het inwendig geheugen stond geschreven, naar de RAM - cartridge verplaatst worden. De informatie gaat dus niet verloren, indien de RAM - cartridge geen informatie bevatte.


PROCEDURE 2
Zonder ram cartridge, geschiedt eveneens na een druk op de voice switch 1.
Hierbij wordt een fractie van een seconde 'WRITE ERROR' gevolgd door 'RAM OK' getoond.
De procedure wordt besloten met 'COMPLETED'.


PROCEDURE 3
Met de cartridge memory - protect switch aan.
Deze procedure is in sommige gevallen zeer interessant.
Bij het ontwerpen van de DX7 werd gedacht aan de muzikant.
De oorspronkelijke bedoeling was dat de muzikant een code in de cartridge kon plaatsen, zodat deze beveiligd werd tegen ongewenste nieuwsgierigheid.
Men zou de informatie niet hebben kunnen uitlezen, zonder de code te kennen.
Misschien spijtig voor sommigen maar deze mogelijkheid werd achteraf weggelaten.
Waarom is onbekend.
De code ook wel ID - nummer genoemd is nu voor iedere cartridge hetzelfde. Wanneer er een verandering van de code plaatsgevonden heeft kunnen er problemen optreden.
Er kan dan geen informatie in de cartridge in of uitgelezen worden.
Dit probleem kan worden opgelost met deze procedure.
Wanneer 'READ PROTECTED' en 'ID CONFLICT' bij het willen schrijven van informatie wordt aangeduid,schakel dan de memory protect - switch van de RAM cartridge aan en start het testprogramma.
Doorloop het programma tot het moment dat de voice switches 1tot en met 9 ingedrukt moeten worden.
Indien u nu op deze groene voice switch 1 drukt, zal de informatie van de RAM - cartridge in het inwendig
geheugen gelezen worden.
Na deze werkwijze uitgevoerd te hebben kan men het ID nummer in de cartridge laden.
Doe testprogramma 8 over en hoop dat alles gaat.
Indien dit niet het geval is zal de DX7 het aanduiden!
Stap 11
test 10
Bij deze test worden de interne rom's uitgetest.
Dit gebeurd d.m.v. digitale codes, welke m.b.v. vergelijkende bewerkingen, namelijk opstellingen, uitgevoerd wordt.
De testprocedure start gelijk na het indrukken van test 10 en eindigt met een 'SUM CHECK OK' indien alles normaal verloopt.
Zo niet verschijnt er 'SUM CHECK ERROR'.
Stap 12
test 11
Hierbij wordt iedere toetst van het klavier automatisch weergegeven aan de hand van een chromatische toonladder, welke in oplopende richting wordt gespeeld.
Dit wordt herhaald tot de bekende switch voor een laatst maal wordt ingedrukt.

>> top ^

Menu

Algoritme
Cardridges
Contact
Difremo
Downloads
Expansion
FM Synthese
Foto's
Geluid
Handleiding
Info
Links
Output level
PC - DX7
Scaling level
Test DX7
Index

DX7 | Facebook

wwwdx7.nl

Google

Figurehead | Webdesign